Brandveilig detailleren

Aanmeldingsformulier

 

 

 

 

 

 

*verplichte velden

Aanmelding training

Bedrijfsgegevens

Deelnemergegevens

Deelnemergegevens

Checkboxes

Na het volgen van deze training weet u

  • Welke eisen er gelden voor de brandwerendheid van scheidingsconstructies (WBDBO);
  • Wat de meest kritische branduitbreidingstrajecten zijn bij brandwerende scheidingsconstructies;
  • Welke brandwerende maatregelen effectief zijn om voldoende brandwerendheid te realiseren;
  • Hoe je een Productcertificaat van een brandwerend product moet lezen en beoordelen;
  • Hoe je de beoogde brandwerende prestatie van een scheidingsconstructie goed documenteert voor kwaliteitsborging.