Bouwtechnisch advies

Goed Gebouw heeft veel ervaring met het detailleren van gebouwen door de jaren heen en is betrokken bij verschillende kennisprojecten over bouwfysica, bouwtechniek en detaillering. Kortom een uitstekende partner om bij de detaillering van uw bouwplan te ondersteunen in kennis van zaken.

Een uitgekiende materialisering en heldere bouwtechnische detaillering kunnen de kracht van een architectuurconcept in belangrijke mate ondersteunen. Een helder ontwerp verdient een goede esthetische detaillering. Die detaillering moet natuurlijk bouwfysisch uitstekend presteren (water- en dampdichtheid, luchtdichtheid, thermische isolatie, geluidisolatie, brandweerstand). Ook bouwtechnisch moet de detaillering optimaal zijn uitgewerkt (uitvoeringsvolgorde, uitvoerbaarheid, stelruimte, afvoer van vocht) om problemen tijdens de gebruiksfase te voorkomen, en om ervoor te zorgen dat het gebouw ook in de toekomst niet lelijk wordt.

Beoordeling detaillering op het gebied van:

  • luchtdichtheid,
  • thermische isolatie,
  • waterdichtheid,
  • koudebruggen en binnenoppervlaktecondensatie (f-factor/temperatuurfactor),
  • dauwpunt/inwendige condensatie,
  • brandweerstand,
  • realiseerbaarheid,
  • kwaliteitsborging.

 

Download GRATIS het e-book

De drie pijlers voor het ontwerpen van
een brandveilig gebouw

Waar moet je rekening mee houden bij het ontwerpen van een brandveilig gebouw. Welke aspecten spelen hierbij een rol?