Projectgericht brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadviseur nodig bij het ruimtelijk ontwerp voor een bouwplan? Of juist bij de bouwtechnische uitwerking ervan? Als adviseur kan Goed Gebouw je ondersteunen bij de aanpak voor het ontwerpen van een brandveiligheidsconcept, maar ook in het toetsen aan de wettelijke of andere voorschriften en het vastleggen daarvan.

Uitgangspunt bij alle advies is om te komen tot een optimaal brandveilig gebouw dat voldoet aan de bouwvoorschriften en bovendien daadwerkelijk de veiligheid biedt bij brand, die in het ontwerp was beoogd. Duidelijk benoemen van de beoogde doelen en discussie of de bouwvoorschriften in dit geval voldoende brandveiligheid bieden, maakt hier onderdeel van uit.

  • Ontwerpondersteuning voor brandveiligheid
  • Ontwikkelen brandveiligheidsconcept
  • Toetsing bouwplan aan het Bouwbesluit
  • Detaillering beoordelen op branddoorslag
  • Onderbouwing gelijkwaardigheid
  • Opvang- en doorstroomcapaciteit berekenen
  • Brandoverslag berekenen

Ander projectgericht advies

Download GRATIS het e-book

De drie pijlers voor het ontwerpen van
een brandveilig gebouw

Waar moet je rekening mee houden bij het ontwerpen van een brandveilig gebouw. Welke aspecten spelen hierbij een rol?