Implementeren kwaliteitsborging binnen primaire proces

Kwaliteitsborging is het nieuwe duurzaam bouwen. Op dit moment wordt politiek en ambtelijk hard gewerkt om het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging in te voeren voor de bouwsector in Nederland. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen vormt een van de twee pijlers hiervan.

Kort gezegd komt het erop neer dat elke betrokken partij ervoor moet zorgen dat de in het ontwerp beoogde bouwfysische en bouwtechnische prestaties ook daadwerkelijk in de praktijk gerealiseerd worden. Binnen de huidige bouwpraktijk blijkt dit lang niet altijd het geval. Om ervoor te zorgen dat die partijen voldoende gemotiveerd zijn om dit te doen is een tweede pijler van het stelsel bedacht: de omkering van de bewijslast, waardoor de bouwer straks volgens het Burgerlijk Wetboek na oplevering moet kunnen aantonen dat de beoogde kwaliteit ook daadwerkelijk gehaald is. Op dit moment ligt die bewijslast na oplevering nog bij de opdrachtgever, een uitzonderingspositie in aansprakelijkheid die in het nieuwe stelsel wordt opgeheven.

Om de verantwoordelijkheid te kunnen nemen en om het aansprakelijkheidsrisico te verkleinen is het onvermijdelijk om de primaire processen van bouwbedrijven en van architecten goed tegen het licht te houden: invoering van kwaliteitsprocedures en het veranderen van de mindset binnen een organisatie zijn hierbij van wezenlijk belang.

Goed Gebouw kan u hierin op de volgende manieren ondersteunen:

  • Kennisdeling over wat het nieuwe stelsel kwaliteitsborging inhoudt en wat dat betekent voor uw organisatie;
  • Bewustwording over kwaliteit en het leren van fouten binnen de organisatie vergroten;
  • Ondersteunen in het vinden van een geschikte aanpak om kwaliteit duurzaam te integreren binnen de organisatie en binnen een cluster van samenwerkende bouwbedrijven;
  • Opzetten van pilotprojecten en uitvoeren van een kwaliteitsborgingstraject.

Ander projectgericht advies

Download GRATIS het e-book

De drie pijlers voor het ontwerpen van
een brandveilig gebouw

Waar moet je rekening mee houden bij het ontwerpen van een brandveilig gebouw. Welke aspecten spelen hierbij een rol?