Checklist Bouwbesluit woonfunctie (vs. 2019)

Verkrijgbaar bij ISSO
10 februari 2020

Er is weer een update van de Checklist Bouwbesluit woningen en woongebouwen. Deel A beschrijft alle wettelijke eisen voor  nieuw te bouwen woningen en woongebouwen en deel B gaat in op verbouw. Alle eisen zijn per gebouwaspect verzameld en in menselijke taal beschreven. De checklists zijn voorzien van een hele serie aan toetsschema’s zodat je per type woonfunctie alle eisen langs kunt lopen. Via een apart schema kun je het type woonfunctie bepalen, zodat je weet met welke eisen je te maken hebt bij het toetsen. Ook zijn de belangrijkste begrippen uit het Bouwbesluit in gewone mensentaal beschreven.

De Checklists Bouwbesluit zijn opgenomen in de ISSO-Kennisbank en zijn ook afzonderlijk te koop in boekvorm.

Auteur: ir. Aldo de Jong

Download GRATIS het e-book

De drie pijlers voor het ontwerpen van
een brandveilig gebouw

Waar moet je rekening mee houden bij het ontwerpen van een brandveilig gebouw. Welke aspecten spelen hierbij een rol?