ISSO kenniskaarten brandveiligheid

Handvatten en stappenplannen brandveiligheid voor het bouwkundig ontwerp
5 september 2018

Brandveiligheid blijft vaak een lastig kennisgebied om voldoende kennis en inzicht in te hebben tijdens het ontwerpproces. Soms is er wel een brandveiligheidsadviseur bij een project betrokken, maar tijdens het ontwerp of tijdens de bouwkundige uitwerking van een plan loop je dan toch vaak aan tegen onzekerheden: klopt dit nu wel? Hoe zit de systematiek ook alweer in elkaar? Heb ik alle brandveiligheidsaspecten wel voldoende in beeld?

Speciaal voor iedereen die meer vat wil krijgen op brandveiligheid tijdens het ontwerpproces en de systematiek van brandveiligheid onder de knie wil krijgen, heb ik voor ISSO een aantal Kenniskaarten geschreven waarin ook een stappenplan is opgenomen. Het stappenplan helpt u om pas na te denken over specifieke brandveiligheidsaspecten als het relevant is in het ontwerpproces. Alle brandveiligheidsaspecten beïnvloeden elkaar, maar het is niet nuttig om alles tegelijkertijd te bekijken. Daar is rekening mee gehouden in het stappenplan.

De volgende drie kenniskaarten zijn ontwikkeld:

  • KK 228 Veilig vluchten, incl. stappenplan voor het ontwerpen van veilige vluchtroutes
  • KK 229 Brandveilig gebouw ontwerpen
  • KK 230 Stappenplan brandveilig gebouw ontwerpen.

Door te klikken op de nummers van de kenniskaarten in de opsomming hierboven, kunt u de kenniskaarten gratis raadplegen en- als je een profiel hebt- ook downloaden.

Download GRATIS het e-book

De drie pijlers voor het ontwerpen van
een brandveilig gebouw

Waar moet je rekening mee houden bij het ontwerpen van een brandveilig gebouw. Welke aspecten spelen hierbij een rol?