SBR-Referentiedetails

Ontwikkeling en beheer
16 juni 2018

De ultieme referentie bij het bouwkundig detailleren van een bouwplan zijn de SBR-Referentiedetails. Beheer en ontwikkeling zijn inmiddels in handen van ISSO, kennisinstelling voor bouw en installatietechniek. Aldo de Jong is hier als kennisadviseur inhoudelijk nog steeds nauw betrokken en bouwt mee aan de verdere ontwikkeling van de SBR-Referentiedetails tot een instrument dat binnen het nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging gericht kan worden ingezet om de bouwfysische prestaties van bouwkundige details gericht te kunnen bepalen. 

SBR-Referentiedetails zijn online verkrijgbaar als module binnen BRISwarenhuis en via een abonnement bij ISSO.

Binnen de SBR-Referentiedetails wordt gebruik gemaakt van de c-waarden voor luchtdoorlatendheid van kieren en naden [dm3/(sm)] uit de publicatie Luchtdicht bouwen. Met de rekentool warmteweerstand kan gericht de warmteweerstand van een constructie worden berekend volgens NEN 1068. Alle details zijn bouwfysisch doorgerekend op hun warmtestroom. Daaruit is voor elk detail de lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt bepaald. Deze kun je invoeren in de energieprestatieberekening om de warmtetransmissie van de totale gebouwschil nauwkeurig te kunnen bepalen. Ten slotte is elk detail voorzien van verschillende aanbevelingen voor ontwerp, werkvoorbereiding en uitvoering die bij goede naleving leiden tot de beoogde prestatie zoals die op papier is berekend.

Aansluitend op en afgeleid van de SBR-Referentiedetails bestaan er ook nog enkele publicaties:

  • Bouwcompact SBR-Referentiedetails voor op de bouwplaats, een handzame publicatie met veel voorkomende details voor op de bouwplaats;
  • Studenteneditie SBR-Referentiedetails
  • Publicatie Brandwerende details. Op dit moment wordt gewerkt aan een update hiervan.
Download GRATIS het e-book

De drie pijlers voor het ontwerpen van
een brandveilig gebouw

Waar moet je rekening mee houden bij het ontwerpen van een brandveilig gebouw. Welke aspecten spelen hierbij een rol?