Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften

commissie gelijkwaardigheid
16 juni 2018

De Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften is een onafhankelijke commissie die in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken gezaghebbende adviezen maakt over geschillen tussen een bevoegd gezag en een belanghebbende van een omgevingsvergunning voor het bouwen of voor brandveilig gebruik of bij een gebruiksmelding brandveilig gebruik. Beide partijen stellen een zienswijze op en formuleren een adviesvraag over de kern van het conflict. De adviescommissie adviseert vervolgens over de uitleg van de bouwregelgeving of over de beoordeling van een gelijkwaardige oplossing. Veel adviezen gaan over conflicten m.b.t. brandveiligheid, maar de adviescommissie adviseert ook over constructieve veiligheid, bouwfysica, duurzaam bouwen en alle andere onderwerpen waarvoor technische bouwvoorschriften gelden.De uitgebrachte adviezen worden geanonimiseerd en gepubliceerd op de website van de adviescommissie. De gepubliceerde adviezen vindt u hier.

De adviescommissie bestaat uit negen leden, alle gezaghebbende experts op uiteenlopende vakgebieden. Het secretariaat is sinds 2013 in handen van Aldo de Jong.

Meer informatie over de werkwijze van de ATGB vindt u hier. De commissie is ook bekend als de ‘Commissie gelijkwaardigheid’ en de ‘Commissie Koudijs’.

Download GRATIS het e-book

De drie pijlers voor het ontwerpen van
een brandveilig gebouw

Waar moet je rekening mee houden bij het ontwerpen van een brandveilig gebouw. Welke aspecten spelen hierbij een rol?