Aldo de Jong -

Oog voor architectuur en detail

Drijvende kracht achter Goed Gebouw is  Aldo de Jong. Met zijn wortels in de architectuur werkt hij sinds vele jaren als kennisadviseur en -ontwikkelaar voor bouw en architectuur. Eerst bij kennisinstelling  SBRCURnet (v/h SBR en Stichting Bouwresearch), vanaf 2018 bij ISSO, kennisinstituut voor bouw en installatietechniek. Aldo de Jong houdt zich bezig met ontwikkeling en beheer van kennis voor de B&U-sector op de gebieden van bouwregelgeving, brandveiligheid, bouwtechniek en kwaliteitsborging.

null

Ook is Aldo de Jong sinds 2013 secretaris van de Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften (ATGB), ook wel bekend als de ‘Commissie gelijkwaardigheid’ of de ‘Commissie Koudijs’. Daarnaast is hij betrokken bij KOMO-certificatietrajecten voor in-situ gevormde na-isolatieproducten bij SKG-IKOB.

Kennisadviseur gevonden

Bent u op zoek naar een gedreven en ervaren kennisadviseur die u helpt bij het initiëren en/of begeleiden van kennistrajecten  voor bouw en architectuur? Neem dan vooral  contact  op.

Actuele kennisprojecten

Checklist Bouwbesluit Woningen en woongebouwen (vs. 2019)

verkrijgbaar via ISSO

De Checklists Bouwbesluit woningen en woongebouwen voor nieuwbouw en verbouw zijn volledig geactualiseerd. Deel A beschrijft alle wettelijke eisen voor  nieuw te bouwen woningen en woongebouwen en deel B gaat in op verbouw. Alle eisen zijn per gebouwaspect verzameld en in menselijke taal beschreven. Auteur: ir. Aldo de Jong

Meer informatie

ISSO-kenniskaarten brandveiligheid

Handvatten & stappenplannen

Principes voor het ontwerpen van een brandveilig gebouw en voor het ontwerpen van veilige vluchtroutes toegelicht en stappenplannen die helpen om het overzicht te bewaren en per ontwerpfase in te zoomen op de relevante brandveiligheidsaspecten.

Meer informatie

Praktijkboek Bouwfysica en Bouwtechniek

Projectcoördinatie

Update over de praktische aspecten van bouwfysica waar je mee te maken hebt bij ontwerp en realisatie van een bouwplan. Het boek is primair bedoeld voor architecten en bouwers. De inhoud is praktisch geordend per bouwdeel en naast de uitleg, vele illustraties en schema's zijn er ook vele tips voor kwaliteitsborging in opgenomen.

Meer informatie

ATGB

commissie gelijkwaardigheid.

De ATGB geeft gezaghebbende adviezen over gelijkwaardigheid en het Bouwbesluit bij geschillen tussen gemeenten en aanvragers of anderszins belanghebbenden van een omgevingsvergunning, of bij een gebruiksmelding. Aldo de Jong voert het secretariaat.

Meer informatie

SBR-Referentiedetails

Beheer en ontwikkeling

De grootste gevalideerde databank met bouwkundige details en de daarbij behorende bouwfysische prestaties. Aldo de Jong is hier als kennisadviseur nauw bij betrokken.

Meer informatie
Download GRATIS het e-book

De drie pijlers voor het ontwerpen van
een brandveilig gebouw

Waar moet je rekening mee houden bij het ontwerpen van een brandveilig gebouw. Welke aspecten spelen hierbij een rol?