incl. wijzigingen voor de bouw in de Omgevingswet

Bouwbesluit en Bbl

Welke eisen gelden voor nieuwbouw, voor verbouw en voor een herbestemmingsproject of gebouwtransformatie? Wat gaat er veranderen als de Omgevingswet wordt ingevoerd en het Bouwbesluit 2012 wordt vervangen door het Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving)? Wat is de kwaliteit van een gebouw als het volgens het Bouwbesluit/Bbl gebouwd wordt en hoe borg ik die kwaliteit gedurende het ontwerpproces? Hoe vind je snel aan welke wettelijke eisen een bouwplan moet voldoen?

In deze eendaagse bijspijkertraining gaan we uitgebreid in op de universele eisen die in het Bouwbesluit worden gesteld aan bestaande, te wijzigen en te bouwen gebouwen. We staan stil bij de verschillende kwaliteitsniveaus die het Bouwbesluit  hanteert en we bekijken de structuur en opbouw van de wettelijke bouwvoorschriften. Daarin nemen we ook direct de wijzigingen in het Bbl (Omgevingswet) mee. Zo ben je voortaan zelf in snel in staat om de geldende voorschriften snel te kunnen achterhalen. Verder staan we ook stil bij een aantal gebouwaspecten waarvoor het Bouwbesluit geen of beperkte eisen stelt.

Het zelf toepassen van de Bouwbesluitvoorschriften op je eigen ontwerp of bouwplan staat centraal in deze training. Bovendien wordt aandacht besteed aan het in perspectief plaatsen van de wettelijke bouwvoorschriften om bewust en met kennis van zaken een goed gebouw te kunnen realiseren.

Na het volgen van deze training weet je

 • Welke eisen het Bouwbesluit stelt aan het ruimtelijk ontwerp
 • Welke eisen het Bouwbesluit stelt aan de bouwkundige en installatietechnische uitwerking
 • Hoe het Bouwbesluit is gestructureerd
 • Welke kwaliteitsniveaus het Bouwbesluit onderscheidt voor nieuwbouw, bestaande bouw, verbouw/renovatie en herbestemming
 • Hoe je zelf snel de wettelijke eisen kunt achterhalen voor jouw ontwerp of bouwplan

Praktische informatie

Deelnamekosten

EUR 595,- ex. BTW

Planning

Voor deze cursus is nog geen datum vastgesteld. Neem contact op via de mail of telefoon voor meer informatie over de planning, of meld je meteen aan. Dan nemen wij contact met je op over nieuwe trainingsdata.

Bij- en nascholing

Deze training levert 6 uren op voor bij- en nascholing in het kader van de wettelijke scholingsplicht uit de Wet op de Architectentitel. Jaarlijks zijn architecten wettelijk verplicht om 16 uren aan bij- en nascholing te besteden. Voor BNA-leden geldt een jaarlijkse verplichte urenbesteding van 30 uren voor bij- en nascholing.

Deze training is geschikt voor:

 • Architect;
 • Bouwkundig projectleider;
 • Bouwkundig tekenaar;
 • Projectleider in de uitvoerende bouw;
 • Werkvoorbereider;
 • Kostencalculator;
 • Plantoetser;
 • Kwaliteitsborger.

Incompany

Wil je deze training volgen met meer dan drie collega’s tegelijkertijd, overweeg dan een incompanytraining. Een incompanytraining is aanzienlijk goedkoper en kost EUR 1475,- plus EUR 175,- per deelnemer (ex. BTW).

 

Download GRATIS het e-book

De drie pijlers voor het ontwerpen van
een brandveilig gebouw

Waar moet je rekening mee houden bij het ontwerpen van een brandveilig gebouw. Welke aspecten spelen hierbij een rol?