Bouwkundig detailleren van gebouwen

Het succes van een gebouw hangt voor een groot deel af van de wijze waarop de detaillering aansluit bij het architectonische concept. Toch moet elk architectonisch, esthetisch detail ook bouwtechnisch kloppen om de esthetische waarde ook in de toekomst te kunnen garanderen. Problemen met vocht, schimmel, oppervlaktecondensatie, tocht en brand liggen op de loer als je je bij de detaillering alleen focust op architectuur.

Hoe ontwerp je een esthetisch perfect detail en zorg je ervoor dat het ook bouwtechnisch en bouwfysisch excellent is om problemen in het onderhoud en het gebruik van het gebouw te voorkomen.

In deze training volgen we een stappenplan om te komen tot een goede detaillering en verkennen we een aantal hulpmiddelen die ons daarbij kunnen helpen.

Na het volgen van deze training weet je

 • Hoe je het maken van een bouwkundig detail aanpakt;
 • Welke bouwfysische prestaties een detail moet leveren;
 • Hoe je de bouwfysische prestaties van een detail moet (laten) bepalen;
 • Welke uitvoeringsaspecten relevant zijn in een bouwkundig detail.

Praktische informatie

Deelnamekosten

EUR 595,- ex. BTW

Planning

Check de datum bij aanmelding. Als er nog geen datum is vastgesteld, kun je contact opnemen voor meer informatie over de planning, of meld je meteen aan. Dan nemen wij contact met je op over nieuwe trainingsdata.

Bij- en nascholing

Deze training levert 6 uren op voor bij- en nascholing in het kader van de wettelijke scholingsplicht uit de Wet op de Architectentitel. Jaarlijks zijn architecten wettelijk verplicht om 16 uren aan bij- en nascholing te besteden. Voor BNA-leden geldt een jaarlijkse verplichte urenbesteding van 30 uren voor bij- en nascholing.

Deze training is geschikt voor:

 • Architect;
 • Bouwkundig projectleider;
 • Bouwkundig tekenaar;
 • Projectleider in de uitvoerende bouw;
 • Werkvoorbereider;
 • Kostencalculator;
 • Plantoetser;
 • Kwaliteitsborger.

Incompany

Wil je deze training volgen met meer dan drie collega’s tegelijkertijd, overweeg dan een incompanytraining. Een incompanytraining is aanzienlijk goedkoper en kost EUR 1475,- plus EUR 175,- per deelnemer (ex. BTW).

Misschien vind je dit ook interessant!

Brandveilig detailleren

Hoe detailleer je een brandwerende scheidingsconstructie zodanig dat de brandwerende scheidingsconstructie zelf niet alleen een voldoende weerstand tegen branddoorslag heeft, maar dat ook de branduitbreidingstrajecten via de randaansluitingen een voldoende brandwerende prestatie kunnen leveren.

Meer informatie

Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving)

Het Bbl (opvolger van het Bouwbesluit 2012) uitgelegd voor architecten en bouwkundigen die al bekend waren met het Bouwbesluit 2012 en willen leren hoe je voortaan met het Bbl moet werken als je op zoek bent naar de technische bouwvoorschriften.

Meer informatie
Download GRATIS het e-book

De drie pijlers voor het ontwerpen van
een brandveilig gebouw

Waar moet je rekening mee houden bij het ontwerpen van een brandveilig gebouw. Welke aspecten spelen hierbij een rol?