Introductie milieuprestatie (MPG) en BENG

Duurzaam bouwen wordt nu echt serieus. Per 1 januari 2018 moet bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen voor een nieuw te bouwen gebouw verplicht een milieuprestatieberekening aangeleverd worden. Je kunt zo’n berekening prima zelf maken als je weet waar je de juiste gegevens vandaan kunt halen. Per 2020 vervalt de EPC en moet elk bouwplan voldoen aan de BENG-eisen. Wat zijn die eisen? Hoe kun je eraan voldoen en wat betekent dat voor het ontwerp? Het antwoord ligt niet pasklaar op de plank, maar er zijn wel degelijk duidelijke richtlijnen te geven.

De milieuprestatieberekening is gebaseerd op de LCA-cyclus van materialen en producten. Deze wordt omgerekend naar een schaduwprijs. Op dit moment is de grenswaarde die het Bouwbesluit hanteert in artikel 5.9 van het Bouwbesluit gelijk aan 1 voor kantoren en woningen. Wat is “1”?

Er zijn drie BENG-eisen die ervoor moeten zorgen dat het energiegebruik in gebouwen drastisch omlaag gaat, dat er steeds minder fossiele energie wordt gebruikt en dat van de resterende energiebehoefte ten minste de helft duurzaam wordt opgewekt.

Na het volgen van deze training weet je

 • Volgens welke principes de milieuprestatieberekening is opgebouwd
 • Hoe je zelf een milieuprestatieberekening maakt.
 • Wat de BENG-eisen zijn.
 • Hoe je een ontwerp volgens de BENG-eisen aanpakt.

Praktische informatie

Deelnamekosten

EUR 250,- ex. BTW

Planning

Voor deze cursus is nog geen datum vastgesteld. Neem contact op via de mail of telefoon voor meer informatie over de planning, of meld je meteen aan. Dan nemen wij contact met je op over nieuwe trainingsdata.

Bij- en nascholing

Deze training levert 2,5 uren op voor bij- en nascholing in het kader van de wettelijke scholingsplicht uit de Wet op de Architectentitel. Jaarlijks zijn architecten wettelijk verplicht om 16 uren aan bij- en nascholing te besteden. Voor BNA-leden geldt een jaarlijkse verplichte urenbesteding van 30 uren voor bij- en nascholing.

Deze training is geschikt voor:

 • Architect;
 • Bouwkundig projectleider;
 • Bouwkundig tekenaar;
 • Projectleider in de uitvoerende bouw;
 • Werkvoorbereider;
 • Kostencalculator;
 • Plantoetser;
 • Kwaliteitsborger.

Incompany

Wil je deze training volgen met meer dan drie collega’s tegelijkertijd, overweeg dan een incompanytraining. Een incompanytraining is aanzienlijk goedkoper en kost EUR 625,- plus EUR 75,- per deelnemer (ex. BTW).

Download GRATIS het e-book

De drie pijlers voor het ontwerpen van
een brandveilig gebouw

Waar moet je rekening mee houden bij het ontwerpen van een brandveilig gebouw. Welke aspecten spelen hierbij een rol?