Onderbouwen van gelijkwaardigheid

Elk gebouw, nieuw, bestaand en te verbouwen/renoveren, moet voldoen aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit. Toch is er een mogelijkheid om af te wijken van deze universele prestatie-eisen: als je kunt aantonen dat met jouw alternatieve oplossing een gelijkwaardige mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu wordt bereikt, mag je, op basis van gelijkwaardigheid, afwijken van de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit.

Een gelijkwaardige oplossing is pas gelijkwaardig als het bevoegd gezag (lees: de gemeente) op basis van de onderbouwing akkoord gaat met de voorgestelde oplossing. Daarbij mag het bevoegd gezag uitsluitend toetsen aan het kwaliteitsniveau dat met het Bouwbesluit is beoogd.

Hoe pak je het maken van zo’n onderbouwing aan? Op welke manier zorg je ervoor dat deze goedgekeurd wordt en wat kun je doen als de gemeente toch niet akkoord dreigt te gaan?

Na het volgen van deze training weet je

 • Wat gelijkwaardigheid inhoudt
 • Hoe je een onderbouwing voor gelijkwaardigheid opstelt
 • Waaraan wel en niet getoetst mag worden door het bevoegd gezag
 • Wat je kunt doen als je het niet eens bent met het besluit van het bevoegd gezag

Praktische informatie

Deelnamekosten

EUR 350,- ex. BTW

Planning

Voor deze cursus is nog geen datum vastgesteld. Neem contact op via de mail of telefoon voor meer informatie over de planning, of meld je meteen aan. Dan nemen wij contact met je op over nieuwe trainingsdata.

Bij- en nascholing

Deze training levert 3 uren op voor bij- en nascholing in het kader van de wettelijke scholingsplicht uit de Wet op de Architectentitel. Jaarlijks zijn architecten wettelijk verplicht om 16 uren aan bij- en nascholing te besteden. Voor BNA-leden geldt een jaarlijkse verplichte urenbesteding van 30 uren voor bij- en nascholing.

Deze training is geschikt voor:

 • Architect;
 • Bouwkundig projectleider;
 • Bouwkundig tekenaar;
 • Projectleider in de uitvoerende bouw;
 • Werkvoorbereider;
 • Kostencalculator;
 • Plantoetser;
 • Kwaliteitsborger.

Incompany

Wil je deze training volgen met meer dan drie collega’s tegelijkertijd, overweeg dan een incompanytraining. Een incompanytraining is aanzienlijk goedkoper en kost EUR 895- plus EUR 95,- per deelnemer (ex. BTW).

Download GRATIS het e-book

De drie pijlers voor het ontwerpen van
een brandveilig gebouw

Waar moet je rekening mee houden bij het ontwerpen van een brandveilig gebouw. Welke aspecten spelen hierbij een rol?