Bijspijkertrainingen voor bouw en architectuur

Heeft u uw kennis van het Bouwbesluit, vergunningen en vergunningvrij bouwen ook een beetje laten versloffen? Hebt u zich nog niet goed kunnen verdiepen in de milieuprestatieberekening (MPG), de BENG-eisen en/of de private toetsing voor woningen via het op handen zijnde stelsel voor kwaliteitsborging? Kunt u nog wel wat extra input gebruiken op het gebied van bouwkundige detaillering?

Tijd om uw kennis weer eens op te halen!

Basis- en bijspijkertrainingen van 1 dag

Brandveilig gebouw ontwerpen en Bouwbesluit

Voor architecten en bouwkundigen over alle relevante brandveiligheidsaspecten bij het ontwerpen en bouwkundig uitwerken van een gebouw. Hoe zorg je ervoor dat alle brandveiligheidsaspecten tijdig in het ontwerp worden geïntegreerd.

Meer informatie

Bouwbesluit en Bbl

Het Bouwbesluit en het nieuwe Bbl (Omgevingswet) uitgelegd voor architecten en bouwkundigen die de consequenties van de regelgeving in het ontwerpproces direct willen mee-ontwerpen. Voor bouwkundigen en plantoetsers die een bouwplan moeten kunnen toetsen aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit 2012 of aan het Bbl (Omgevingswet).

Meer informatie

Bouwkundig detailleren van gebouwen

Voor bouwkundigen en architecten die een architectonisch ontwerp bouwkundig gaan uitwerken. 

Meer informatie

Basis- en bijspijkertrainingen van 1/2 dag

Onderbouwen van gelijkwaardigheid

Voor architecten en bouwkundigen die creatieve alternatieve oplossingen willen kunnen onderbouwen die afwijken van de prestatie-eisen in het Bouwbesluit. Welke mogelijkheden zijn er en hoe maak je een realistische onderbouwing?

Meer informatie

Snelle bijspijkersessies

Vergunningvrij bouwen

Vergunningvrij bouwen biedt vrijheid bij de uitbreiding van een bouwwerk. Ook bij nieuwbouw. Welke randvoorwaarden gelden voor vergunningvrij bouwen en hoe kun je er slim gebruik van maken?

Meer informatie

Brandveilig detailleren

Hoe detailleer je een brandwerende scheidingsconstructie zodanig dat de brandwerende scheidingsconstructie zelf niet alleen een voldoende weerstand tegen branddoorslag heeft, maar dat ook de branduitbreidingstrajecten via de randaansluitingen een voldoende brandwerende prestatie kunnen leveren.

Meer informatie
Download GRATIS het e-book

De drie pijlers voor het ontwerpen van
een brandveilig gebouw

Waar moet je rekening mee houden bij het ontwerpen van een brandveilig gebouw. Welke aspecten spelen hierbij een rol?