Projectgericht advies

Bent u op zoek naar projectondersteuning binnen uw project op het gebied van bouwregelgeving, brandveiligheid, bouwtechniek of kwaliteitsborging? Of wilt u uw plan door een deskundige laten toetsen voor de omgevingsvergunningaanvraag?

Goed Gebouw ondersteunt  uw graag in uw project!


Download GRATIS het e-book

De drie pijlers voor het ontwerpen van
een brandveilig gebouw

Waar moet je rekening mee houden bij het ontwerpen van een brandveilig gebouw. Welke aspecten spelen hierbij een rol?